Aktualności

Media o nas

1993

Kontynuowanie działalności jako samodzielny podmiot pod nazwą Zakład Budowy Aparatury „Apakor-Rokita” Sp. z o.o. Spółka uzyskuje uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania, napraw i modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.