Aktualności

Media o nas

Marzec 2015

PCC Rokita zmienia technologię produkcji na instalacji elektrolizy na technologię membranową.

Czerwiec 2015

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza prospekt emisyjny III Programu Emisji Obligacji.